1.-3. klass

Kes elab metsa sees?

Tutvumine metsloomade eluga talvel. Metsaelanike tegevusjälgede otsimine. Meisterdamine looduslikust materjalist.

Mets meie meelte läbi

Looduse tunnetamine kõigi meeltega. Eestimaa metsarikkusega tutvumine.

Metsamuinasjutt Sagadis

Metsaelu seaduspärasuste mõistmine läbi muinasjutu ja käelise tegevuse.

Seemnest kasvab puu

Eestimaa tavalisemate puude tundmine lehtede, õite ja viljade järgi ning puu areng seemnest suureks taimeks.

Sinasõprus seentega

Sõber puu

Eestimaa tavalisemate puude tundmine lehtede, õite ja viljade järgi ning puu areng seemnest suureks taimeks.

Metsaga sõbraks

Mängulises ja lastepärases vormis liikidevaheliste seoste mõistmine metsakoosluses.


Looduskool tuleb külla


Programmid mujal Eestis


Matkapäev Viitnal

Matk  ümber Viitna Pikkjärve, peatuspaikades loodusvaatlused ja keskkonnamängud. Antud aastaajale iseloomulike taimede, loomade ja seente vaatlemine; õhu, vee ja pinnase temperatuuri mõõtmine; looduses liikumise reeglite omandamine.

Matkapäev Altjal

Tutvumine metsa ja mereranna loodusega Altja ja Mustoja  ümbruses. Taimede, metsaelanike ja kivide uurimine. Matkaoskuste omandamine.

Meie kooli looduspäev Lahemaal

Matkapäev paralleelklassidele/kooli mitmele klassile – õpi tundma oma koolikaaslasi. Võimalus matkata, proovida osavust ja nuputamisoskust metsaradadel. Korraldame matkapäeva Altjal, Viitnal või Tsitres.

 

Õppeprogrammile tulles peab kaasas olema täidetud koolirühmadel registreerimisleht, mis on kinnitus sellele, et õpilased on tutvunud ja peavad kinni Sagadi looduskooli kodukorrast.