Puudest algab mets

Kodumaiste puuliikide tundmaõppimine. Puud kui metsakoosluse tähtsaimad liigid. Puude seosed teiste elusolenditega.

Sihtgrupp                  4.-6. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga:

III kooliastme bioloogia teemad: Taimede tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid:

Õpilane:

1)      iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;

2)      võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;

3)      koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;

Sisu:

1. Tegevused muuseumis ja looduskoolis ~2 tundi

  •  Tutvumine, kodukord
  •  Metsamuuseumi töölehtede täitmine
  • Puude bingo

2. Loodusretk ~2 tundi

  •  Loodusretkel rühmatööd puude jt. metsa organismide kohta

Õppematerjalid, vahendid

1.      RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

2.      Töölehed Puudest algab mets

3.      Õppematerjalid Puudest algab mets

4.      Loodusretke tööleht „Mõnus metsaretk“

Puude mapp
Email again: