Meie metsade loomad 1-3 kl

Tutvumine metsloomade eluga talvel. Metsaelanike tegevusjälgede otsimine. Meisterdamine looduslikust materjalist.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga

Loodusõpetus Teema Organismid ja keskkond

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

Eesmärgid

Õpilane:

1)      õpib märkama metsloomade tegutsemisjälgi;

2)      seostab metsloomade välistunnuseid nende elukeskkonnaga;

3)      mõistab metsloomade osa looduses ja inimtegevuses;

4)      väärtustab liikide kaitset. 

Sisu

1. Tegevused muuseumis ja looduskoolis

•          Tutvumine, kodukord

•          Metsloomade seosed puudega. Tutvustus ja iseseisev töö

•          Töölehe täitmine

•          Metsaelaniku meisterdamine

2. Loodusretk

•          Metsaretkel metsaelanike tegevusjälgede otsimine 

Õppematerjalid, vahendid

1. RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

2. Tööleht

3. Meisterdamise materjalid

4. Jäljekaardid

5. Metsloomade nahanäidised