Meie metsade loomad

Tutvumine metsloomade eluga talvel. Metsaelanike tegevusjälgede otsimine. Teadmiste kinnistamine täringumänguga, mida mängime Sagadi mõisa pargis.


Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga

Loodusõpetus Teema Organismid ja keskkond

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

Eesmärgid

Õpilane:

1)      õpib märkama metsloomade tegutsemisjälgi;

2)      seostab metsloomade välistunnuseid nende elukeskkonnaga;

3)      mõistab metsloomade osa looduses ja inimtegevuses;

4)      väärtustab liikide kaitset. 

Sisu

Tegevused muuseumis või looduskoolis

Metsloomade seosed puudega. Tutvustus ja iseseisev töö

Täringumäng mõisa pargis

Loodusretk

Metsaretkel metsaelanike tegevusjälgede otsimine 


Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

Tööleht

Jäljekaardid

Metsloomade nahanäidised

Loomakostüümid

Täringumäng