Mets meie meelte läbi

Looduse tunnetamine kõigi meeltega. Eestimaa metsarikkusega tutvumine.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased, kõik huvilised

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga:

I kooliastme loodusõpetuse teemadele: inimese meeled ja avastamine, organismide rühmad ja kooselu

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid:

Õpilane:

1)      sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi;

2)      märkab looduse ilu ja erilisust;

3)      toob näiteid erinevate organismide seoste kohta looduses

Sisu:

Tegevused muuseumis või looduskoolis

Inimese meeleelundite meenutamine

Metsaelustikuga tutvumine metsamuuseumis 

Loodusretk

Kõigi meelte abil keskkonna tajumine

Tüüpiliste metsaliikide tundmaõppimine  


Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

Puude viljad, oksad jms

Kompimiskotid, lõhnapurgid, helikarbid

Tööleht