Millest jutustavad metsloomade kasukad?

Metsloomade karvastiku eripära seostamine nende eluviisi ja elupaigaga. Sissejuhatus keskkonnasäästlikku looduskasutusse.

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide 1.–4. klassi õpilased

Grupi suurus

Kuni 20 osalejat

Aeg

3 tundi

Eesmärgid

  • Õppida tundma metsloomi, nende tunnuseid ja eluviisi
  • Seostada loomade karvastiku ehitust nende eluviisi ja elupaigaga.
  • Osata tuua näiteid, miks on jaht vajalik;
  • Teada, et looduslikud materjalid on reeglina keskkonna- ja tervisesõbralikumad, kui kunstlikud
Hind 80 €