Looduskool

Laps, kes võtab sõbraks looduse, muutub hingelt paremaks.
Artur Toom

Kutsume sõlmima sinasõprust loodusega! Sinasõprus loodusega - see on looduse tundmine, hoidmine ja hoolimine, arusaamine, et inimene on osa looduse suurest tervikust, et loodus on kultuuri ja majanduse alus.

Tegutseme alates 1999.a. keskkonnahariduskeskusena, mille peamine ülesanne on pakkuda otseseid meelelisi, loomingulisi või uurimuslikke kogemusi, juhtida avastustele, uutele teadmistele, austusele ja hoolele looduse ja keskkonna suhtes, luua emotsionaalne side loodusega.

Õpilasprogrammid ja koolitused on seotud õppekavade ja trendidega keskkonnahariduses:

  • õppimine tegutsedes
  • õuesõpe
  • kõigi meelte kasutamine
  • avastamine, uurimine
  • keskkonnamängud.

Looduskooli soodusprogrammid jaanuar, veebruar ja märts 2024.a