Tiivulised talves

Tutvumine Eestis talvituvate lindudega, nende seosed teiste metsaelanikega. Lindude talvine toit ja lisatoitmisega kaasnevad probleemid.

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide 1.–4. klassi õpilased

Grupi suurus

kuni 20 õpilast

Aeg

3,5 tundi

Toimumisaeg

Jaanuar, veebruar, märts

Seos õppekavaga:

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Vastab riikliku õppekava I kooliastme loodusõpetuse teemadele: organismid ja elupaigad ning aastaajad

Eesmärgid:

 • Inimese ja looduse vaheliste seoste mõistmine
 • Käelise tegevuse oskuste arendamine
 • Arendada looduse suhtes tähelepanu võimet ja keskkonnasäästlikust
 • Õppida tundma talilinde

Sisu:

1.  Tegevused muuseumis ja looduskoolis ~2 tundi

 • Tutvumine, kodukord
 • Lindude seosed puudega. Tutvustus ja iseseisev töö
 • Talilindude PowerPoint esitlus
 •  Talilindude töölehe täitmine
 • Lindude toidu valmistamine

2.  Loodusretk ~1,5 tundi

 • Lindude söögimaja vaatlus
 • Metsaretkel lindude tegevusjälgede otsimine

Õppematerjalid, vahendid

 1. RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon
 2. Lindude kaardid
 3. Talilindude PowerPoint esitlus
 4. Talilindude tööleht
 5. Lindude talviseks lisasöötmiseks toidu valmistamise toorained ja vahendid
Hind 80 €