Uurimuslik päev Sagadis

Päeva käigus viiakse õpilased kurssi uurimusliku õppe põhimõtetega, teadusliku ja kooliastmes läbiviidavate uurimuste sisulise erinevusega. Tutvutakse erinevate katse- ja vaatlusvahenditega. Praktiline töö viiakse läbi rühmadena. Iga rühm saab ühe teema, mida uurida ning vastavad vahendid ja juhendaja,et katse edukalt läbi viia. Peale katse sooritamist analüüsitakse tulemusi ja koostatakse ettekanne. Ettekanne kantakse päeva lõpus toimuva “teaduskonverentsi” raames ette ülejäänud klassile.

Sihtgrupp

9.–12. klass

Grupi suurus

kuni 20 õpilast

Aeg:

oleneb klassi suurusest ja valitud teemast, arvestada võiks vähemalt 5 tunniga

Toimumisaeg:

aastaringselt kokkuleppel

Seos õppekavaga:

läbiv teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng; Teabekeskkond; Tehnoloogia ja innovatsioon

Eesmärgid:

 • Tutvustada uurimusliku õppe olemust
 • Tutvustada erinevaid katsevahendeid
 • Erinevate loodusteemadega tutvumine
 • Katsete edukas läbiviimine
 • Katsetulemuste kriitiline analüüs
 • Esitlusoskuse arendamine
 • Meeskonnatöö arendamine

Sisu:

 • Tutvumine, kodukord
 • Uurimusliku õppe tutvustus
 • Katsevahendite tutvustus
 • Rühmadeks jagunemine
 • Uurimisteema valimine
 • Katse ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Andmete koondamine ja analüüs
 • Esitluse koostamine
 • Konverents esitlustest

Õppematerjalid, vahendid

 1. Uurimusliku õppe esitlus
 2. Erinevad katsevahendid, sh Vernier Labquest andmekoguja koos erinevate sensoritega
 3. Erinevad teatmeteosed
Hind 200 €