Uurimuslik seiklusmäng Sagadi mõisas

Seiklusmäng pakub erineva raskusastmega uurimuslikke ülesandeid kinnistamaks koolitunnis õpitut. Meelelahutuslikus vormis õppeprogrammi käigus saab näiteks lähemalt tutvuda erinevate mestlooomadega, uurida fotosünteesi ning vee keemilisi ja füüsikalisi omadusi.

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide 8.-12 klass

Grupi suurus

kuni 24 õpilast

Aeg

3,5 tundi

Toimumisaeg

Kevad, suvi, sügis, talv

Seos õppekavaga:

Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng; Tehnoloogia ja innovatsioon

Eesmärgid:

 • Bioloogilise mitmekesisuse mõistmine
 • Keskkonnahoidliku käitumise arendamine
 • Erinevate keskkonnategurite tähtsuse mõistmine

Sisu:

Tegevused muuseumites ja looduskoolis ~3,5 tundi

 • Sissejuhatus ja kodukord
 • Erinevate ülesannete lahendamine vastavalt rajakaardile
 • Teemapõhise esitluse vormistamine ja ettekandmine

·         Kokkuvõtted ja tagasiside

Õppematerjalid, vahendid

 1. RMK Sagadi metsamuuseumi ja härrastemaja  ekspositsioon
 2. RMK Sagadi metsakeskuse plaan
 3. Uurimusliku seiklusmängu tööleht
 4. Vernier LabQuest andmekogujad ja  sensorid
 5. Erinevad katsevahendid
Hind 200 €