Mets meie meelte läbi

Programm, mille käigus iga osaline saab:

 • tunnetada loodust kõigi meeltega
 • tutvuda Eestimaa metsarikkusega
 • arendada märkamisoskust  

Enne metsaminekut saadakse metsaelustikuga tuttavaks metsamuuseumi näitusel.

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide 1.–5. klassi õpilased , kõik huvilised

Grupi suurus

kuni 20 õpilast

Aeg

kuni 5 tundi

Toimumisaeg

Aastaringselt kokkuleppel

Seos õppekavaga:

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Vastab riikliku õppekava I kooliastme loodusõpetuse teemadele: inimese meeled ja avastamine, organismide rühmad ja kooselu

Eesmärgid:

 • Praktilise looduse tundmise edendamine
 • Keskkonnatundlikkuse süvendamine
 • Märkamisoskuse ja looduse tunnetamise arendamine

Sisu:

1.  Tegevused muuseumis, pargis ja looduskoolis ~2,5 tundi

 • Tutvumine, kodukord
 • Inimese meeleelundite meenutamine
 • Kuulamiskaardi täitmine pargis
 • Metsaelustikuga tutvumine metsamuuseumis, rühmatöödena töölehtede täitmine

2.  Loodusretk ~2,5 tundi

 • Metsaretkel kõigi meelte rakendamine ja töölehe täitmine

Õppematerjalid, vahendid

 1. RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon
 2. Kuulamiskaardid
 3. Metsamuuseumi tööleht
 4. Loodusraja tööleht „Mets meie meelte läbi“
Hind 80 €