Metsamuinasjutt

Lastepärases vormis tutvutakse loodusesse säästva suhtumise põhimõtetega, arendatakse kujutlusvõimet ja käelist osavust, liigutakse looduses ja püütakse mõista metsaelu seaduspärasusi.

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide 1.–3. klassi õpilased

Grupi suurus

kuni 20 õpilast

Aeg

4 tundi

Toimumisaeg

Aastaringselt kokkuleppel

Seos õppekavaga:

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Vastab riikliku õppekava I kooliastme loodusõpetuse teemadele: organismid ja elupaigad. Lõimimine emakeele ja tööõpetusega

Eesmärgid:

 • Fantaasia ja loomingulisuse arendamine
 • Praktilise looduse tundmise edendamine
 • Keskkonnatundlikkuse süvendamine
 • Märkamisoskuse ja looduse tunnetamise arendamine

Sisu:

1.  Tegevused looduskoolis ~1,5 tundi

 • Tutvumine, kodukord
 • Metsamuinasjutu kuulamine
 • Muinasjututegelase meisterdamine

2.  Loodusretk ~1,5 tundi

 • Metsaelu uurimine
 • Metsaretkel meisterdamiseks looduslike materjalide kogumine

3.  Looduskoolis 1 tund

 • Meisterduse täiendamine looduslike materjalidega
 • Oma muinasjutu jutustamine

Õppematerjalid, vahendid

 1. Näidistööd metsamuinasjuttude tegelastest
 2. Meisterdamiseks vajalikud vahendid ja materjalid
Hind 95 €