Sõprus puuga

Õppepäeva käigus tutvutakse metsamuuseumi väljapanekutega, jalutuskäigul mõisaparki õpitakse tundma ja kinnistatakse teadmise lehtpuudest, külastatakse looduskooli, pannakse kasvama oma puu ning mängitakse keskkonnamänge

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide 1.–3. klassi õpilased, lasteaialapsed

Grupi suurus

kuni 20 õpilast

Aeg

3,5 tundi

Toimumisaeg

Kevad, sügis

Seos õppekavaga:

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Vastab riikliku õppekava I kooliastme loodusõpetuse teemale: organismid ja elupaigad

Eesmärgid:

 • Praktilise looduse tundmise edendamine
 • Huvi äratamine looduse mitmekesisuse vastu
 • Märkamisoskuse ja looduse tunnetamise arendamine

Sisu:

1.  Tegevused muuseumis ja looduskoolis ~1,5 tundi

 • Tutvumine, kodukord
 • Eestimaa tavalisemate puuliikidega tutvumine näitusel Puudest algab mets
 • Puude näituse töölehe täitmine
 • Puude doomino mängimine
 • Oma puu külvamine

2.  Loodusretk ~2 tundi

 • Tähtmõistatuse lahendamine Sagadi pargi puude rajal
 • Metsaretkel puude tundmine, puude juures kasvavate taimede ja metsaelanike tegevusjälgede uurimine

Õppematerjalid, vahendid

 1. RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon
 2. Puude doomino kaardid
 3.  Puude näituse tööleht
 4. Puu seemned, muld, potid jms.
Hind 80 €