Puudest algab mets

Metsamuuseumis ja looduskoolis õpitakse eristama puuliike, kasutatakse õppevahendeid “Puude mapp”, “Puu pass”, “Puude doomino”. Toimuvad rühmatööd. Pargis läbitakse puude õpperada. Mängides keskkonnamänge kinnistatakse pargis või metsas puuliikide tundmist.

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide 4.–9. klassi õpilased

Grupi suurus

kuni 20 õpilast

Aeg

5 tundi

Toimumisaeg

Kokkuleppel aastaringselt

Seos õppekavaga:

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Vastab riikliku õppekava III kooliastme bioloogia teemadele: Taimede tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse

Eesmärgid:

 • Eestimaa puuliikide tundmaõppimine
 • Bioloogilise mitmekesisuse mõistmine
 • Keskkonnahoidliku käitumise arendamine

Sisu:

1.  Tegevused muuseumis ja looduskoolis ~2,5 tundi

 • Tutvumine, kodukord
 • Metsamuuseumi töölehtede täitmine
 • Puude bingo

2.  Loodusretk ~2,5 tundi

 • Loodusretkel rühmatööd puude jt. metsa organismide kohta

Õppematerjalid, vahendid

 1. RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon
 2. Töölehed Puudest algab mets
 3. Puude bingo kaardid
 4. Loodusretke tööleht
Hind 95 €