Puud püüavad päikest

Aine- ja energiaringe eakohane seletus. Roheliste taimede rolli mõistmine looduses. Keerukate looduslike protsesside mõistmine läbi rühmatööde ja keskkonnamängude.

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide 6.–8. klassi õpilased

Grupi suurus

kuni 20 õpilast

Aeg

5 tundi

Toimumisaeg

Kokkuleppel aastaringselt

Seos õppekavaga:

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Vastab riikliku õppekava III kooliastme bioloogia teemadele: Taimede tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse

Eesmärgid:

 • Liikidevaheliste seoste mõistmine metsakooslustes
 • Bioloogilise mitmekesisuse mõistmine
 • Keskkonnahoidliku käitumise arendamine

Sisu:

1.  Tegevused muuseumis ja looduskoolis ~2,5 tundi

 • Tutvumine, kodukord
 • Puud kui metsavööndi ühed tähtsamad orgaanilise aine moodustajad
 • Puude roll looduses ja inimese elus
 • Rühmatöö muuseumiekspositsioonis sisalduva teabe mõtestamiseks
 • Kokkuvõtted rühmatööst

2.  Loodusretk ~2,5 tundi

 • Juhendatud loodusretk läbi erinevate metsakoosluste
 • Erinevate liikide tundmaõppimine
 • Üldistava töölehe täitmine

Õppematerjalid, vahendid

 1. RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon
 2. Muuseumi töölehed
 3. Voldik “Puud püüavad Päikest”
 4. Puude määrajad
Hind 95 €