Talvepäev Sagadis

Õppepäeva käigus tutvutakse Sagadi mõisa ajalooga, maastikumängu abil õpitakse tundma mõisaparki, talvisel metsaretkel uuritakse loomade ja lindude tegutsemisjälgi, lõunastatakse välitingimustes ning mängitakse keskkonnamänge

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide 4.–8. klassi õpilased

Grupi suurus

kuni 20 õpilast

Aeg

4 tundi

Toimumisaeg

Jaanuar, veebruar, märts

Seos õppekavaga:

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Vastab riikliku õppekava II kooliastme loodusõpetuse teemadele:  Inimese mõju keskkonnale ja metsa elukeskkonnana

Eesmärgid:

 • Looduselamuste kaudu selgitada looduses kehtivaid seaduseid
 • Keskkonnatundlikkuse süvendamine
 • Märkamisoskuse ja looduse tunnetamise arendamine
 • Õppida tunnetama seoseid loodusliku ja kultuurilise ning ajaloolise keskkonna vahel
 • Arendada orienteerumisoskust plaani järgi

Sisu:

1.  Tegevused muuseumis ja looduskoolis ~1 tund

 • Tutvumine, kodukord
 • Metsloomade seosed puudega. Tutvustus ja iseseisev töö jäljekaartidega

2.  Tegevused härrastemajas ja Sagadi mõisa territooriumil ~1,5 tundi

 • Tutvumine härrastemajaga
 • Maastikumäng

3.  Loodusretk ~1,5 tundi

 • Metsaretkel metsaelanike tegevusjälgede otsimine

Õppematerjalid, vahendid

 1. RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon
 2. Jäljekaardid
 3. Härrastemaja voldikud
 4. Maastikumängu töölehed
 5. Sagadi mõisa plaan
Hind 80 €