Mõisaajaloo tund

Programmi käigus saab osaline algteadmised ajaarvamisest, endisaegsest eluolust ning erinevate igapäevaste tarbevahendite arenguloost.


Sihtgrupp

Üldhariduskoolide 5. klasside õpilased

Grupi suurus

Kuni 24 õpilast

Aeg

Kuni 2,5 tundi

Toimumisaeg

Aastaringselt, vajalik eelnev kokkulepe

Seos õppekavaga:

I teema – ajaarvamine, III teema – eluolu, IV teema – ajaloosündmused ja ajaloolised isikud

Eesmärgid:

Ajaarvamisega seotud mõistete ja perioodide tundmaõppimine, endisaegse eluoluga tutvumine, ajaloosündmuste mõistmine

Sisu:

Programm toimub Sagadi mõisa härrastemajas

Tutvustus – mis on muuseum? muuseumi kodukord

Ringkäik härrastemajas – endisaegse eluolu tutvustus, rühmatööd endiaegse ja tänapäevase eluolu võrdluseks

Slaidiprogramm endisaegsest mõisaelust

Ajatelg – ajaperioodide tutvustus, asjade, esemete ja muu igapäevaks eluks tarviliku arengulugu

Iseseisev töö ajateljel


Õppematerjalid, vahendid

Sagadi härrastemaja ekspositsioon

Fotod Sagadi metsamuuseumi fotokogust

Suur ajatelg

Töölehed endisaegse eluolu teemal

Abimaterjalid ajatelje ülesande täitmiseks.


Hind 45 €