Lahemaa rahvuspargi loomisest täitub 1. juunil 2011 juba 40 aastat

24.05.2011
Tänavu tähistame Lahemaa rahvuspargi 40. sünnipäeva. Rahvuspargi moodustamine 1. juunil 1971. a oli oluline rajajoon Eesti looduskaitse ajaloos, kuna loodud rahvuspark oli esimene omataoline tolleaegses kaitsealade süsteemis ning selle asutamisel lähtuti rahvusvahelistest põhimõtetest.
Rahvusvahelise looduskaitseliidu seisukohtadest lähtuvalt seati rahvuspargi eesmärkideks väärtuslike ning piirkonnale iseloomulike maastike, ökosüsteemide, rahvusliku kultuuripärandi ja muinsusobjektide kaitse, uurimine, ennistamine ja tutvustamine. Arvestades loomisaegset poliitilist olukorda, oli rahvuspargil oluline osa Eesti rahvusliku identiteedi hoidmisel. Lahemaa rahvuspargi loomise eestvedajad olid loodushoiu ja rahvuskultuuri edendaja Jaan Eilart ja tollase valitsusjuhi asetäitja Edgar Tõnurist.

Lahemaa rahvuspargi olulisemaks väärtuseks on suur maastikuline, looduslik ja kultuuriline mitmekesisus. Peaaegu 90 % rahvuspargi pindalast hõlmavad metsa-, soo-, niidu-, ranniku- ja mereökosüsteemid. Tähelepanuväärne Lahemaa maastikus on klint, mis loodusliku lahkmejoonena eraldab liigestatud rannajoonega rannikumadaliku paetasandikest. Asustusajalooliselt eraldab klint rannikul paiknevad ridakülad hajaasustusega sisemaaküladest. Siinne muinas- ja mõisaajast säilinud ajaloopärand on rikkalik.

Tutvuge ka juubeliaasta sündmustega Keskkonnaameti kodulehel!

Allikas: Keskkkonnaamet

Soovin uudiskirja E-posti aadressile