Uued näitused Sagadis

13.11.2018
13. novembril 2018 tähistab Eesti riigimetsandus oma sajandat juubelit, mille puhul on avatud härrastemaja pööningul  näitus „100 sammu metsateel“.

Näitus  on austusavaldus ja tänu kõigile neile, kes selle sajandi jooksul on aidanud kaasa metsanduse arengule ning kummardus meie Eesti metsale.
Näitus annab ülevaate metsanduses saja aasta jooksul toimunud tähtsamatest suundumustest ja sündmustest, kogub kokku väärtuslikud fotod, ringvaated ja lood metsast ning toob uudistamiseks välja märgilised tööriistad ja sümbolid.

Eesti alal on mets kasvanud rohkem kui 6000 aastat, kuid just viimane aastasada on pakkunud Eesti metsandusele rohkem kui eelnevad aastasajad kokku. Selle aja jooksul on Eesti metsa pindala suurenenud enam kui kaks korda, pandud alus tugevale metsandusharidusele ja –teadusele, arendatud metsa- ja puidutööstust, hoitud elupaiku paljudele metsaliikidele ning loodud metsas puhkamise võimalusi.
Täna oleme üks Euroopa metsarikkamaid riike, Eesti metsandus on paljudes valdkondades teistele eeskujuks ja meie mets on see, mis paljuski riigi majandust kannab.
Metsamuuseumi I korrusel  on avatud  „Bioajastu – puidust tulevik" 

Avatud kuni 31.03.2019.a.

Rändnäitus kirjeldab võimalikku tulevikku, mis tugineb keskkonnasõbralikul biomajandusel. Kui kasutame oma taastuvat ressurssi – metsa – targalt, on ühest planeedist meile ka tulevikus küllalt. Puit suudab asendada naftast valmivaid tooteid meie igapäevaelus, kosmeetikast kuni autodeni. Näitus toob välja puidu arengu verstapostid minevikust ja tänapäevast. Näituse külastaja saab uurida, milliseid võimalusi pakub puit kui tulevikumaterjal looduskeskkonnale ja inimesele. 

Näituse koostaja on Soome teaduskeskus Pilke, maaletooja Eesti Metsaselts. Rändnäitus läbis alates augustist kõik maakonnad ning on noovembrist täiendatud kujul üleval RMK Sagadi metsakeskuse metsamuuseumis.  

Näituse korraldamist on rahastanud: RMK, EMPL, Puidutööstuse konkurentsivõime arendamise klaster, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Regionaalarengu Fond (EAS).


Mõlemad näitused on avatud  iga päev 10-16 ja on külastatavad muuseumi tavapiletiga.
Soovin uudiskirja E-posti aadressile