Metsamuinasjutt

Metsaelu seaduspärasuste mõistmine läbi muinasjutu ja käelise tegevuse.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased

Grupi suurus            15-20 õpilast

Aeg                             3,5  tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga:

Loodusõpetus: Organismid ja elupaigad.

Organismide rühmad ja kooselu.

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Lõimimine emakeele ja tööõpetusega

Eesmärgid:

Õpilane:

1)      mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt;

2)      märkab looduse ilu ja erilisust;

3)      hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;

4)      tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat. 

Sisu

Tegevused looduskoolis

Metsamuinasjutu kuulamine

Muinasjututegelase meisterdamine

Loodusretk

Metsaelu uurimine

Metsaretkel meisterdamiseks looduslike materjalide kogumine

Meisterduse täiendamine looduslike materjalidega

Oma muinasjutu jutustamine 


Õppematerjalid, vahendid

Näidistööd metsamuinasjuttude tegelastest

Meisterdamiseks vajalikud vahendid ja materjalid