Retk rebase radadel 1-3 kl

Kostümeeritud rebaseemanda külaskäik kooli. Rebase silmade läbi tema elukeskkonnaga ja teiste metsaelanikega tutvumine.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             45 minutit

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 40 € / grupp + transpordikulu 0,35 € / km

Seos õppekavaga

Loodusõpetus Teema Selgroogsete loomade tunnused. Selgroogsete loomade välistunnuste seos elukeskkonnaga.

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

Eesmärgid

Õpilane:

1)      kirjeldab rebase välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning toob näiteid tema tähtsuse kohta looduses;

2)      väärtustab elurikkust.

Sisu

Rebasehäälte kuulamine

Vestlus elust rebaseurus

Loomanahkade uurimine, rebase naabrite tutvustamine

Õppematerjalid, vahendid

1. Rebase ja tema naabrite häälte helifailid

2. Metsloomade nahanäidised