Lahemaa looduse ja kultuuripärandi mitmekesisus

Lahemaa looduse ja pärandkultuuri mitmekesisus on tekkinud looduse ja inimühiskonna vastastikuses mõjus pärast viimast jääaega. Teemaga tutvumiseks on nii õppevahendid, esitlused, ekspositsioonide kui ka Lahemaa mitmekesine loodus. Siin liikudes näeb jälgi inimese pikaajalisest kohalolust.

Sihtgrupp                  gümnaasiumiõpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 180 € / grupp

Seos õppekavaga

G bioloogia Teema Ökoloogia, Keskkonnakaitse

G geograafia Teema Biosfäär

G ajalugu Kursused II ja III „Eesti ajalugu“

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

 Eesmärgid

Õpilane:

  1.  teadvustab looduse  ja ühiskonna vastastikuseid seoseid;
  2.  mõistab organismide omavahelisi suheteid ja seoseid eluta keskkonnaga;
  3.  väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
  4.  teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana.

Sisu

Tegevused Sagadis

Sagadi mõisa „Ajaloopael“

Mõisa ajalugu Lahemaa, Eesti ja maailma ajaloo taustal – tegevused rühmades

Elurikkus Lahemaal – tutvumine teemaga metsamuuseumi ekspositsiooni põhjal

Loodusretk

Tutvumine Lahemaa looduse mitmekesisuse ja pärandkultuuriga

 

Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi metsamuuseumi ja härrastemaja  ekspositsioon

Looduskooli kollektsioonid

Õppevahend Sagadi mõisa „Ajaloopael“