Altja-Mustoja matkapäev

Matkapäeval  tutvume Altja metsa ja mereranna loodusega. Vaatleme mere ääres elutsevaid linde, uurime palumetsas kasvavat taimestikku, mängime keskkonnamänge ja meisterdame looduslikust materjalist rannamaale.

Sihtgrupp                  lasteaialapsed

Grupi suurus            20-80 last

Aeg                             3 - 3,5 tundi

Toimumisaeg             aprill, mai, september, oktoober

Hind 5 € / osaleja

Grupil suurusega kuni 15 osalejat hind kokkuleppel.

Seos õppekavaga:

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma

4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult

5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi

6) märkab nähtusi ja muutusi looduses

§ 21. Valdkond Kunst
 1) tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 2) kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma;

§ 23.Valdkond Liikumine

2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel
3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas
4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele

Eesmärgid

Õpilane:

1)      õpib tunda praktilist loodust

2)      märkab looduse mitmekesisust

3)      loob oma kunstitöö looduslikust materjalist

4)      väärtustab liikumist

Sisu

Tegevused Altja kaluriküla ümbruses ~3 – 3,5 tundi

Sissejuhatus ja rühmadesse jagamine

Puuliikide tundmaõppimine

Palumetsas kasvavate taimede uurimine

Rannamaali meisterdamine looduslikust materjalist

Lindude vaatlus

Keskkonnamängude mängimine

Piknik

Õppematerjalid, vahendid

Binoklid

Marjade mapp

Luubid

Abivahendid mängude läbiviimiseks