Kiri lumevaibal

Talvises looduses liikudes on lihtsam märgata loomade tegevusjälgi. Nende märkide mõistmine ja lugemine õpetab loodust paremini tundma ning muutustest arusaama. Põnev ja kaasahaarav täringumäng kinnistab saadud teadmisi ja paneb proovile meeskonnatöö oskused.

Sihtgrupp                  lasteaialapsed

Grupi suurus            kuni 24 last

Aeg                             3-3,5 tundi

Toimumisaeg             jaanuar, veebruar, märts

Hind 140 € / grupp

Seos õppekavaga

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma

6) märkab nähtusi ja muutusi looduses

§ 20. Valdkond Matemaatika
 1) rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki
 4) mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas

23. Valdkond Liikumine
 2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel
 3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas

 

Eesmärgid

Õpilane:

1) õpib tundma ja märkama metsloomade tegutsemisjälgi

2) oskab märgata erinevusi metsloomade jälgedes

3) rakendab mängudes loovalt saadud teadmisi ja kogemusi

Sisu

Tegevused muuseumis ja looduskoolis ~2 tundi

Sissejuhatus

Metsloomade välistunnuste vaatlemine ja võrdlemine

Tutvumine metsloomade jälgedega

Tegevused mõisa pargis ~ 0,5 tundi

Täringumäng „ Jäljekiri lumel“

Piknik

Loodusretk metsloomade radadel ~ 1 tundi

Metsaretk metsaelanike radadel


Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

Loomakaardid

Jäljekaardid

Mäng „ Jäljekiri lumel“Email again: