Matkapäev Viitnal

Matkapäev möödub Viitna Pikkjärve ümbruse looduses. Uurime järve ääres kasvavat taimestikku,  matkame põneval maastikul, mängime osavus- ja keskkonnamänge.

Sihtgrupp                  lasteaialapsed

Grupi suurus           kuni 24  last

Aeg                             3 tundi

Toimumisaeg             aprill, mai, september, oktoober

Hind 120 € /grupp


Seos õppekavaga:

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma

4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult

5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi

6) märkab nähtusi ja muutusi looduses

§ 20. Valdkond Matemaatika

5) mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid

§ 23.Valdkond Liikumine

2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel
3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas
4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele
 

Eesmärgid

Õpilane:

1) õpib tunda praktilist loodust

1) märkab looduse mitmekesisust

2) toestab lihtsaid mõõtmisi

3)  väärtustab liikumist

Sisu

  • Puuliikide ja marjataimede tundmaõppimine
  • Metsas ja veekogu ääres kasvavate taimede uurimine
  • Metsaelanike tegevusjälgede märkamine
  • Keskkonnamängude mängimine

Õppematerjalid, vahendid

  • Puude mapp
  • Luubid
  • Abivahendid mängude läbiviimiseks