Matkapäev Altjal

Tulge looduspäevale  kogu lasteaiaga või ainult oma rühmakaaslastega. 

Altja matkapäeval  tutvume metsa ja mereranna loodusega. Vaatleme mere ääres elutsevaid linde, uurime palumetsas kasvavat taimestikku, mängime keskkonnamänge ja meisterdame looduslikust materjalist rannamaale.


Sihtgrupp                  lasteaialapsed

Grupi suurus            kuni 24 last

Aeg                             3 tundi

Toimumisaeg             aprill, mai, september, oktoober

Hind 120 €/grupp

Seos õppekavaga:

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma

4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult

5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi

6) märkab nähtusi ja muutusi looduses

§ 23.Valdkond Liikumine

2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel
3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas
4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele

Eesmärgid

Õpilane:

1)      õpib tunda praktilist loodust

2)      märkab looduse mitmekesisust

3)      loob oma kunstitöö looduslikust materjalist

4)      väärtustab liikumist

Sisu

  • Puude ja teiste taimede tundmaõppimine palumetsas
  • Metsas kasvavate taimede uurimine
  • Metsa- ja merelindude märkamine
  • Keskkonnamängude mängimine
  • Mererannas looduslikust materjalist kunstiteoste loomine
  • Piknik 

Õppematerjalid, vahendid

  • Puude mapp
  • Luubid
  • Binoklid
  • Abivahendid mängude läbiviimiseks