Retk rebaseradadel

Üks aasta rebase elus, mis algab varakevadel rebasekutsikate sünniga. Sellele järgneb suur õppeperiood, kus rebasekutsikad avastavad maailma, õpivad jahil käima, tutvuvad oma toidulauaga, saavad teda, kes on nende sõbrad ja vaenlased metsaradadel.

Sihtgrupp                  lasteaialapsed

Grupi suurus            kuni 24 last

Aeg                             0,5 - 1tund

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 40 € / grupp + transpordikulu  0,45 € / km

 

Seos õppekavaga

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma

6) märkab nähtusi ja muutusi looduses

§ 18. Valdkond Keel ja kõne

3) tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu

§ 23. Valdkond Liikumine
2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel

3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas

Eesmärgid

Õpilane:

1) õpib tundma rebase elu erinevatel aastaaegadel

2) kujutab loomi neile iseloomulike tunnuste kaudu

3) kirjeldab metsloomi

4) väärtustab loodust hoidvat mõtteviisi

Sisu

Tegevused lasteaias

Tutvumine, programmile häälestumine loodushäälte abil

Rebase elu läbi aastaaegade

Rebase vaenlased metsarajal 


Õppematerjalid, vahendid

Raamat „ Metsaelu aabits“

Loomakaardid

Metsloomade nahanäidised