Sõber puu

Metsamuuseumi näituse toel õpime tundma erinevaid puuliike kõigi oma meelte abil. Liigirikas mõisa park ja metsretk Lahemaa metsas aitab  korrata ning kinnistada muuseumis saadud teadmisi.

Sihtgrupp                  lasteaialapsed

Grupi suurus            kuni 24 last

Aeg                             3 tundi

Toimumisaeg             aprill, mai, september, oktoober

Hind 120 € / grupp

Seos õppekavaga

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma

5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi

§ 20. Valdkond Matemaatika

1) rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki

§ 23. Valdkond Liikumine
2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel

3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas

Eesmärgid

Õpilane:

 • õpib tundma tavalisemaid puuliike
 • vaatleb, võrdleb ja kirjeldab erinevate puude lehti, vilju, käbisid
 • rakendab  saadud teadmisi ja kogemusi metsarajal

Sisu

 • Tegevused metsamuuseumis või looduskoolis
 • Tavalisemate puuliikide tundmaõppimine
 • Tähtmõistatuse lahendamine Sagadi pargis
 • Loodusretk metsaradadel
 • Piknik
 • Erinevad puuliigid Lahemaa metsades 

Õppematerjalid, vahendid

 • RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon
 • Puude mapp
 • Puude lehed, oksad, viljad, käbid
 • Tähemäng mõisapargis