Tiivulised talves

Karm talv toob Eestis talvituvad talilinnud söögimaja juurde, nende jälgimine annab meile põnevad vaatemänge. Elamused on suuremad, kui meil on teadmised linnumaja külalistest, nende toitumise eelistustest ja lisatoitmisega kaasnevatest probleemidest.

Sihtgrupp                  lasteaialapsed

Grupi suurus            kuni 24 last

Aeg                             3 tundi

Toimumisaeg             jaanuar, veebruar, märts

Hind 120 € / grupp

Seos õppekavaga

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma  

2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas

6) märkab nähtusi ja muutusi looduses

 § 21. Valdkond Kunst

 5) kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt

§ 23. Valdkond Liikumine
2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel

Eesmärgid

Õpilane:

1)   õpib tundma talilinde

2) õpib vaatlema ja märkama lindude tunnuseid

3)   mõistab inimese ja looduse vahelisi seoseid

4)   väärtustab ümbritsevat maailma

Sisu

Tegevused muuseumis või looduskoolis

Lindude toidumaja vaatlus

Talilinnud – toidumaja külalised

Lindude toidulaud

Toidu valmistamine lindudele

Loodusretk

Piknik

Metsaretk metsaelanike radadel 

Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

Talilindude tööleht

Lindude talviseks lisasöötmiseks toidu valmistamise toorained ja vahendid