RMK Sagadi metsakeskuse keskkonnapoliitika - Kaitseme keskkonda

Oma tegevustes lähtume RMK keskkonnapoliitikast ja arengukavast:

  • Edendame loodusharidust ja -turismi, et tagada piirkonna loodus- ja kultuuriväärtuste säilimine ning elanikkonna loodushuvi ja -teadlikkuse tõus.
  • Jagame igakülgset informatsiooni oma personali ja partnerite keskkonnateadlikkuse suurendamiseks, korraldame koolitusi ja anname konsultatsioone.
  • Eelistame oma tegevuses kohaliku päritoluga tooraine kasutamist.
  • Tööde teostamisel kasutame ise keskkonnasõbralikke töövahendeid ja materjale ning väärtustame keskkonnasäästlike tegevuspõhimõtete rakendamist koostööpartnerite poolt.
  • Majandame RMK valduses olevaid kõiki varasid keskkonnasäästlikult.
  • Seome organisatsiooni keskkonnaalase juhtimise muu igapäevase tegevusega läbi ühtse infosüsteemi ja jagame keskkonnaalased ülesanded ja vastutuse kõigi töötajate vahel.