Kogud

RMK Sagadi metsamuuseumi kogudes on ligi 25 000 säilikut, mille hulgas leidub hulgaliselt muinsuskaitse all olevaid esemeid. Kogud on valdavalt vabariikliku, rahvusliku tähtsusega, kuid leidub ka rahvusvahelist tähtsust omavaid esemeid.

Metsamuuseumi põhifond jaguneb neljaks põhikoguks, millest igaüks lähtub oma spetsiifikast:

  • erialane metsamuuseumi kogu - 8986 säilikut
  • mõisaajalooline härrastemaja kogu - 611 säilikut
  • metsanduslik arhiiv - 11 233 säilikut
  • erialane raamatukogu - 4458 säilikut
  • 7829 fotost koosnev fotokogu

Lisaks veel arvukas museaalsete abimaterjalide kogu, mida on võimalik  täiendavalt ekspositsioonis taust- või lisamaterjalina kasutada.

Arhiivist ning raamatukogust on võimalik laenutada materjale ning trükiseid kasutustähtajaga kuni üks aasta.