Altja matkapäev

Matkamine Lahemaal – maal metsa ja mere piiril. Metsa- ja rannikuelustikuga tutvumine. Meeskonnatööd ja looduse märkamise oskust arendavad keskkonnamängud.

Sihtgrupp                  4.-6. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                           3,5 tundi

Toimumisaeg             kevad, sügis

Hind 7 € / õpilane

Seos õppekavaga:

PK loodusõpetuse teemad:

12. Mets elukeskkonnana

14. Läänemeri elukeskkonnana

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng 

Eesmärgid:

Õpilane:

1)      toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta eluks vees ja veekogude ääres;

2)      iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;

3)      võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;

4)      selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas;

5)      iseloomustab Läänemerd kui ökosüsteemi;

6)      määrab lihtsamate määramistabelite järgi Läänemere selgrootuid ja selgroogseid.

Sisu:

  •  Tutvumine, meeskondade moodustamine
  •   Puhmaste tundmaõppimine
  • Binokli kasutamine
  • Metsaelanike tegevusjälgede otsimine
  •  Tutvumine mereranna elustikuga
  • Meeskonnamängud

Õppematerjalid, vahendid

  • Töölehed
  • Binoklid
  • Marjade mapp
  • Abivahendid mängude läbiviimiseks