4.-6. klass

Programmid Sagadis

Puudest algab mets

Kodumaiste puuliikide tundmaõppimine. Puud kui metsakoosluse tähtsaimad liigid. Puude seosed teiste elusolenditega.

Mitmekesine seeneriik

Seeneriigi mitmekesiste esindajatega tutvumine

Kodupaiga linnud

Sagadi looduskoolis tutvume aastaajale omaste sagedasemate linnuliikidega ja linnuvaatlusvahenditega.

Mets kui kooslus

Metsa kui ökosüsteemiga tutvumine metsamuuseumis. Koolitundides õpitu kinnistamine Oandu loodusrajal erinevates metsatüüpides.


Matkapäevad

Matkapäev Lahemaal

Korraldame matkapäeva Altjal, Viitnal või Tsitres.


Lisainfo:

Tiina Jamsja tel 512 5727
sagadi.looduskool@rmk.ee
Õppeprogrammile tulles peab kaasas olema täidetud koolirühmadel registreerimisleht, mis on kinnitus sellele, et õpilased on tutvunud ja peavad kinni Sagadi looduskooli kodukorrast.