Keskkonnaseiklus Sagadi mõisas

Loodus- ja kultuurikeskkonda tutvustav programm, mille käigus tutvutakse Sagadi mõisa ajaloo ja loodusega. Meeskonnatöö, orienteerumisoskuse ja märkamisoskuse arendamine.

Sihtgrupp                  4.-6. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga

PK II kooliastme loodusõpetuse teemad:  Inimese mõju keskkonnale, Mets elukeskkonnana

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

PK II kooliastme ajaloo teemad: Ajaloosündmused ja silmapaistvad isikud Eestis,

Elu  maal, eluolu, tegevusalad, elamud, rõivastus, kultuur ja traditsioonid, nende muutumine ajas.

 Läbiv teema „Kultuuriline identiteet”

Eesmärgid

Õpilane:

1)      saab aru inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest;

2)      kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale;

3)      analüüsib andmeid, teeb järeldusi ja esitab uuringu tulemusi.

Sisu

1. Tegevused muuseumis ja looduskoolis ~1 tund

  •  Tutvumine, kodukord

2. Tegevused härrastemajas ja Sagadi mõisa territooriumil ~1,5 tundi

  • Tutvumine härrastemajaga
  •  Maastikumäng

3. Loodusretk ~1,5 tundi

  • Metsaelanike tegevusjälgede otsimine
  • Metsakoosluse liikide tundmaõppimine      

Õppematerjalid, vahendid

  1. RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon
  2. Härrastemaja voldikud
  3. Maastikumängu töölehed
  4. Sagadi mõisa plaan

Email again: