Kodupaiga linnud

Sagadi looduskoolis tutvume aastaajale omaste sagedasemate linnuliikidega ja linnuvaatlusvahenditega. Õpime kasutama määrajaid, tutvume Internetis pakutavate linnuõppevõimalustega. Sagadi pargis kinnistame teadmisi viktoriinilaadse maastikumänguga. Metsas ja mere ääres kuulame ja vaatleme linde Altja loodusrajal matkates.

Sihtgrupp          4-5 klassi õpilased

Grupi suurus      kuni 24 õpilast

Aeg                    4-5 tundi

Toimumisaeg    aastaringselt
Hind 150 € / grupp


Seos õppekavaga:

Põhikooli II kooliastme loodusõpetuse teemad:

Mets , park, rannik elukeskkonnana.

Loomade tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng 

Eesmärgid:

Õpilane:

  • Väärtustab Eesti looduse elurikkust ja tunneb meie tavalisi linnuliike metsas, pargis, rannikul;
  • Arendab vaatlemise, kirjeldamise ja kuulamisoskust;
  • Kasutab erinevaid teabeallikaid info saamiseks;
  • Arendab koostööoskusi töötades rühmas.

Sisu

Tegevused looduskoolis

Esitlus: Linnud, linnuhääled

Vaatlusvahendid, määrajad, nende kasutamine (Linnubingo)

Maastikumäng pargis

Piknik lõkkeplatsil  

Linnuretk Altjal või soovi korral mõnel teisel loodusrajal.  

 

Õppematerjalid ja vahendid:

PowerPointi esitlus lindudest

Vaatlustoru, binoklid, linnumäärajad

Linnubingo looduskoolis täitmiseks

Maastikumängu ülesanded pargis kasutamiseks, täring

Rühmatöö vaatlusleht lindude märkimiseks loodusretkel