Matkapäev Lahemaal

Korraldame matkapäeva Altjal, Viitnal või Tsitres. 

Matkamine Lahemaal – maal metsa ja mere piiril. Metsa- ja rannikuelustikuga tutvumine. Meeskonnatööd ja looduse märkamise oskust arendavad keskkonnamängud.

Viitna Pikkjärve ümbruse looduses uurime järve ääres kasvavat taimestikku, mängime osavus- ja keskkonnamänge ning paneme proovile meeskonnatööoskused.

Altja matkapäeval tutvume metsa ja mereranna loodusega. Vaatleme mere ääres elutsevaid linde, uurime palumetsas kasvavat taimestikku, mängime keskkonnamänge.

Kolga lahe ääres Tsitres toimub matkapäev endises mõisapargis. Matkal teeme tutvust põliste mändide, võimaste hobukastanite ning teiste erinevate kodu- ja võõramaiste puuliikidega.

Vanas meremeeste külas Käsmus  mõõdame võimsaid rannamände, uurime suuri rändrahne ning vaatleme sammalde ja samblikega kattunud kivikülvi. Lisaks õpime tundma mereäärset taimestikku ja loomastikku, mängime keskkonnamänge ning tutvume Käsmu küla ajalooga.

Sihtgrupp                  4.-6. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             kevad, sügis

Hind 150 €/ grupp

Seos õppekavaga

PK loodusõpetuse teemad:

12. Mets elukeskkonnana

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid

Õpilane:

1)      märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;

2)      liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast;

3)      käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.

Sisu

Puhmaste tundmaõppimine

Loomade tegevusjälgede otsimine

Tutvumine rannaelustikuga

Meeskonnamängud

 

Õppematerjalid, vahendid

Töölehed, mereranna otsimislehed

Binoklid

Marjade mapp

Abivahendid mängude läbiviimiseks