Mets meie meelte läbi

Looduse tunnetamine kõigi meeltega. Eestimaa metsarikkusega tutvumine.


Sihtgrupp                  4.-6. klassi õpilased, kõik huvilised

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 140 € / grupp

Seos õppekavaga:

PK II kooliastme loodusõpetuse teema:

12. Mets elukeskkonnana

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid:

Õpilane:

1)      sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi;

2)      märkab looduse ilu ja erilisust;

3)      toob näiteid erinevate organismide seoste kohta looduses.

 

Sisu:

1. Tegevused muuseumis ja looduskoolis ~2 tundi

  •   Tutvumine, kodukord
  •   Inimese meeleelundite meenutamine
  •  Metsaelustikuga tutvumine metsamuuseumis

2. Loodusretk ~2 tundi

  •  Kõigi meelte abil keskkonna tajumine
  •  Kuulamiskaardi täitmine

Õppematerjalid, vahendid

 

1.      RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

2.      Kuulamiskaardid

3.      Puud meeltes tööleht