Puudest algab mets

Kodumaiste puuliikide tundmaõppimine. Puud kui metsakoosluse tähtsaimad liigid. Puude seosed teiste elusolenditega.

Sihtgrupp                  4.-6. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga:

III kooliastme bioloogia teemad: Taimede tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid:

Õpilane:

1)      iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;

2)      võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;

3)      koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke.

Sisu

Tegevused muuseumis või looduskoolis

Metsamuuseumi töölehtede täitmine ja arutlemine

Puude bingo

Loodusretk

Loodusretkel rühmatööd puude jt. metsa organismide kohta 

Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

Töölehed

Õppematerjalid „Puudest algab mets“

Puude mapp