Sagadi looduskooliga Kõrvemaale

Tutvumine Kõrvemaa vaheldusrikka loodusega ning maastikukaitseala mitmete pinnavormidega. Metsatüüpide võrdlemine, iseloomulike liikide tundmaõppimine ja  nendevaheliste seoste mõistmine.  Matk 8 kilomeetrilisel Jussi loodusrajal, meeskonnaülesanded ja keskkonnamängud.

Sihtgrupp                  4.-6. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             5 tundi

Toimumisaeg             kevad, sügis

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga:

PK II kooliastme loodusõpetuse teemad:

Mets elukeskkonnana

Elukeskkond Eestis

Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid:

Õpilane:

 1.  kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu olulisust  ökosüsteemides;
 2.  põhjendab aineringe olulisust;
 3.  kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas;
 4.  võrdleb metsataimede kohastumusi;
 5.   iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi.

Sisu:

Tegevused loodusretkel

 •  Tutvumine, meeskondade moodustamine
 •   Puude kui metsakoosluse tähtsaimate liikide tundmaõppimine
 • Järve kaldal kasvavate taimede uurimine Metsaelanike tegevusjälgede otsimine
 •  Tutvumine Kõrvemaa vahelduvate pinnavormidega
 •  Puude ristsõna lahendamine
 •  Meeskonnamängude mängimine 

Õppematerjalid, vahendid

1.         Töölehed,  ristsõnad

2.         Puude kaardid

3.         Abivahendid mängude läbiviimiseks