Metsa mitmekülgsed väärtused (koolis)

Pakume koolitunde 7.–9. klassi õpilastele metsa bioloogiast, ökoloogiast, kaitsest ja kasutamisest kogenud juhendajatega teie oma koolimajas.

Sihtgrupp                  7.-9. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 40 € / tund + transpordikulu  0,35 € / km

 

Seos õppekavaga

PK bioloogia teemad: Kooslused, organismidevahelised suhted; Seente tunnused ja eluprotsessid; Ökoloogia ja keskkonnakaitse; 2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

Eesmärgid

Õpilane:

1)      saab ülevaate metsakoosluse elurikkusest;

2)      õpib tundma erinevate puude puitu ja selle kasutamist;

3)      mõistab seente rolli looduses ja inimese elus;

4)      mõistab organismidevahelisi seoseid kooslustes;

Sisu

Looduskooli juhendajate poolt viiakse läbi tunnid järgmistel teemadel:

  1. Seened meie ümber – seente mitmekesisus, seente erinevad kasutusvõimalused, seened looduskunstis
  2. Mõnus materjal metsast – puidu kasutamine ja puitesemed
  3. Meie klassi mets – oma klassi metsamudeli koostamine, metsa ökosüsteemi ja aineringe tutvustus Story-line meetodil

Tuleme kooli  kolme juhendajaga, viibime koolis kolm õppetundi st. saame läbi viia kuni 9 metsatundi. Korraga ootame ühte tundi üht klassi (maksimaalselt kuni 24 õpilast).

Koolilt palume igaks tegevuseks eraldi ruumi, seenetunni läbiviimiseks vajalik mälupulgal kaasas oleva Power-Point ettekande esitamise vahendid, metsamaterjali tunnis toimub ka väike saagimistöö.

 

Õppematerjalid, vahendid

  1. Esitlus „Seened – mitte ainult söögiks“
  2. Õppevahend „Maagilise seenekorviga“
  3. Seentega värvimise ja seenepaberi näidismaterjal/tööleht
  4. Puidunäidiste komplekt
  5. Erinevate puude puidust tarbeesemed
  6. Tööriistad puidu töötlemiseks
  7. Story-line metsateema komplekt

Email again: