Seeneriigi mitmekesisus

Seente kui omapäraste organismide liigirikkusega ja elutegevusega tutvumine. Seente rolli mõistmine metsa ökosüsteemis ja inimese elus.

Sihtgrupp                 7.-9. klassi õpilased

Grupi suurus           kuni 24 õpilast

Aeg                             5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt – eelistatud sügis

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga:

 PK bioloogia teema Seente tunnused ja eluprotsessid

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid

Õpilane:

1)     mõistab seoseid inimese ja looduse vahel;

2)     kinnistab teadmisi seente seostest puude ja teiste elusorganismidega;

3)     mõistab seente rolli looduses ja inimese elus;

4)     arendab huvi looduse vastu;

5)     õpib tundma seeneriigi mitmekesisust.

 

Sisu:

1. Tegevused muuseumis või looduskoolis

  • Tutvumine, kodukord
  •  Seente tähtsus looduses. Tutvumine seenenäitusega või „Maagilise seenekorviga“ ja iseseisev töö
  • Puude näitusel puude ja seente seostega tutvumine
  • Seente töölehe täitmine

2. Loodusretk

  •  Loodusretkel erinevate kasvukohtade seenestikuga tutvumine

Õppematerjalid, vahendid

  1. RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon
  2. Seenenäitus või õppevahend „Maagilise seenekorviga“
  3. Seente tööleht (vastavalt vanuseastmele)