Esku kabel

Esku kivist kabel ehitati Sagadi mõisniku Paul Aleksander Eduard von Focki käsul aastatel 1843-1845. Kabel ja surnuaed pühitseti 28. oktoobril 1845.

Kabel ehitati Pihlaspää lagunenud puukabeli järglasena. Kuna mõisnik kinnistas Esku kodukirikuna oma nimele, olid Fockidel Esku suhtes ka eraomaniku õigused. Von Fock koostas “Esku kabeli Seaduse”, milles toonitati, et see oli mõeldud “üksnes Sagadi rahva jaoks”. Surnuaeda maeti ainult kindlasse ritta, ühesuguste nimesiltide ja pruun-mustade puuristidega. Matuseplatsid ja hauakivid tulid Eskule alles siis, kui kadus mõisniku võim ja kabeli seaduse jõud. Koos Eesti Vabariigi tulekuga liideti kabel Haljala kogudusega, kuid Ernst von Fock vaidlustas liitmise ning 1938. a. ennistas Riigikohus kabeli von Fockide omandusse.

Hetkel kuulub kabel Vihula vallale omandusse. Esku kabeli restaureerimiseks on loodud Sihtasutus Esku kabel, mis on võtnud oma kohuseks kabeli hooldamise.