Loodusrajad

RMK Koprarada

1 km

Loe lisaks

Rada tutvustab Altja jõge, jõe orgu ja siinseid elukooslusi. Sügavas jõeorus on kobraste tegevusjäljed - kopratammid, kaldanõlva rajatud urud ja näritud puud.

Rada asub Altja oja nõlvadel ja orus, liikumise kergendamiseks on rajatud teed ja trepid. 

Raja algus on Sagadi mõisast 3,5 km ja Altjalt 1,5 km kaugusel. Kopraraja läbimiseks kulub pool tundi.

RMK Oandu   loodusmetsarada

4,7 km

Loe lisaks

Vaatamisväärsusteks on põlismetsailmeline mets, erinevad metsatüübid, metsloomade tegutsemisjäljed.

Rada algab Sagadi ajaloolise metskonnahoone (RMK Oandu looduskeskuse) lähedalt, Koljaku, Sagadi ja Altja teede ristumiskohast. Sagadi mõisast 3 km, Võsult 10 km ja Altjalt 2 km.

Raja läbimiseks kulub veidi alla 2 tunni. Rajal on 19 huvipunkti. Niiskemates kohtades kergendab liikumist ja kaitseb õrna taimkatet laudrada.

RMK Oandu-Võsu matkarada

9,5 km

Loe lisaks

Rada kulgeb suuremalt osalt mööda iidset Seljaku teed, läbi Koljaku-Oandu astangu aluste põliste metsade. Mitmekesised pinnavormid ja metsakooslused.

Rada algab Oandu telkimisalalt ja suundub Võsu telkimisalale.

Matkaraja puhkepeatuseta läbimiseks kulub jalgsi keskmiselt 4 tundi, rada on läbitav ka jalgrattal. Oandu-Võsu matkarada on RMK matkatee esimene lõik.

RMK Ojaäärse metsarada

3,5 km

Loe lisaks

Rada teeb ringi Kuresoo oja ja Pikapõllu oja vahelistes valgusrikastes männikutes. Rajal leidub palju pärandkultuuri objekte – piirikive, vanu metsasihte, verstakive jne. Siin tutvustatakse ka lindude, loomade ja ravimtaimede kohta käivat rahvapärimust.

Metsarada algab RMK Ojaäärse loodusmaja parklast.

RMK Oandu-Ikla matkatee

370 km

Loe lisaks

2012. aastal avati ametlikult esimene tervet Eestit läbiv matkarada - RMK matkatee. 375 km pikkune teekond saab alguse Põhja-Eestist Lahemaa rahvuspargist, kulgeb läbi paksude Kõrvemaa metsade ja ühe Euroopa võimsaima soomaastiku -  Soomaa rahvuspargi.
Seejärel viib matkatee läbi Pärnumaa metsade, kuni jõuab vongeldes mereäärsetesse rannaküladesse ja Liivi lahe kaunitele randadele. RMK matkatee läbib 6 maakonda, 2 rahvusparki ning 9 kaitseala ja lõpeb Eesti-Läti piiripunktis Iklas.

Rajaäärsed infotahvlid pajatavad metsamajandusest ja -pärandist, kultuurist ning puhkamisest.
Rada on tähistatud valge-punane-valge värvimärgistuse ning suunavate viitadega.